ĐỔI THẺ CÀO SIÊU TỐC RA ATM/MOMO

ĐỔI MUA THẺ - RÚT ATM AUTO

- Rút tiền auto về atm/momo, tiền về ngay trong 30 giây

- Thẻ Viettel, Zing cần điền đúng seri.  Sản lượng trên lớn ib tại đây để được điều chỉnh giá tốt

- Sai mệnh giá -50%. Hướng dẫn tích hợp API gạch thẻ tự động cho Shop: tại đây

- Nếu gặp vấn đề cứ liên hệ hỗ trợ 24/7 or liên hệ admin Tân Thái Văn (17 tuổi rưỡi)

Tổng thực nhận: 0đ

BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO

Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 405,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 650,000đ Thẻ 810,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 1,500,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 3,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
ĐẠI LÝ 13.4% 13.4% 13.4% 10.2% 10.2% 11.2% 11.2% 0% 12.8% 0% 0% 12.8% 0% 0% 0% 0%
VIP 14.4% 14.4% 14.4% 11.2% 11.2% 12.2% 12.2% 0% 13.8% 0% 0% 13.8% 0% 0% 0% 0%
THÀNH VIÊN 14.9% 14.9% 14.9% 11.7% 11.7% 12.7% 12.7% 0% 14.3% 0% 0% 14.3% 0% 0% 0% 0%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 405,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 650,000đ Thẻ 810,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 1,500,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 3,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
ĐẠI LÝ 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 0% 13.5% 0% 0% 13.5% 0% 0% 0% 0%
VIP 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 0% 14.5% 0% 0% 14.5% 0% 0% 0% 0%
THÀNH VIÊN 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 0% 15% 0% 0% 15% 0% 0% 0% 0%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 405,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 650,000đ Thẻ 810,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 1,500,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 3,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
ĐẠI LÝ 22.7% 22.7% 22.7% 22.7% 22.7% 22.7% 22.7% 0% 22.7% 0% 0% 22.7% 0% 0% 0% 0%
VIP 23.7% 23.7% 23.7% 23.7% 23.7% 23.7% 23.7% 0% 23.7% 0% 0% 23.7% 0% 0% 0% 0%
THÀNH VIÊN 24.2% 24.2% 24.2% 24.2% 24.2% 24.2% 24.2% 0% 24.2% 0% 0% 24.2% 0% 0% 0% 0%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 405,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 650,000đ Thẻ 810,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 1,500,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 3,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
ĐẠI LÝ 19.8% 19.8% 19.8% 19.8% 19.8% 19.8% 19.8% 0% 19.8% 0% 0% 19.8% 0% 0% 0% 0%
VIP 20.8% 20.8% 20.8% 20.8% 20.8% 20.8% 20.8% 0% 20.8% 0% 0% 20.8% 0% 0% 0% 0%
THÀNH VIÊN 21.3% 21.3% 21.3% 21.3% 21.3% 21.3% 21.3% 0% 21.3% 0% 0% 21.3% 0% 0% 0% 0%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 405,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 650,000đ Thẻ 810,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 1,500,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 3,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
ĐẠI LÝ 25% 16.9% 16.9% 16.9% 16.9% 16.9% 16.9% 0% 14.7% 0% 0% 14.7% 0% 0% 0% 0%
VIP 26% 17.9% 17.9% 17.9% 17.9% 17.9% 17.9% 0% 15.7% 0% 0% 15.7% 0% 0% 0% 0%
THÀNH VIÊN 26.5% 18.4% 18.4% 18.4% 18.4% 18.4% 18.4% 0% 16.2% 0% 0% 16.2% 0% 0% 0% 0%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 405,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 650,000đ Thẻ 810,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 1,500,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 3,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
ĐẠI LÝ 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0%
VIP 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 0% 26% 0% 0% 26% 0% 0% 0% 0%
THÀNH VIÊN 26.5% 26.5% 26.5% 26.5% 26.5% 26.5% 26.5% 0% 26.5% 0% 0% 26.5% 0% 0% 0% 0%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 405,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 650,000đ Thẻ 810,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 1,500,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 3,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
ĐẠI LÝ 19% 15% 15% 15% 15% 17.5% 17.5% 0% 16.5% 0% 0% 16.5% 0% 0% 0% 0%
VIP 20% 16% 16% 16% 16% 18.5% 18.5% 0% 17.5% 0% 0% 17.5% 0% 0% 0% 0%
THÀNH VIÊN 20.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 19% 19% 0% 18% 0% 0% 18% 0% 0% 0% 0%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 405,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 650,000đ Thẻ 810,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 1,500,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 3,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
ĐẠI LÝ 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 0% 17% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 0%
VIP 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 0% 18% 0% 0% 18% 0% 0% 0% 0%
THÀNH VIÊN 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 0% 18.5% 0% 0% 18.5% 0% 0% 0% 0%

MUA THẺ CÀO, THẺ GAME CHIẾT KHẤU KHỦNG

Thẻ Viettel
Thẻ Vinaphone
Thẻ Vietnamobile
Thẻ Mobifone
Thẻ Zing
Thẻ Vcoin
Thẻ Gate
Thẻ Garena
Thẻ Gmobile
Thẻ Appota
Thẻ FunCard
Thẻ Sohacoin
Thẻ Scoin
Thẻ GOSU
Thẻ Carot
Thẻ OnCash
Thẻ BIT
Thẻ KUL
Thẻ VEGA
Thẻ K+
Thẻ Anpay
Thẻ Giftcode Carot
Thẻ Oncash VDC
Thẻ BITVN
Thẻ KUL.VN
Thẻ VEGA 2
Thẻ Kapersky

BẢNG PHÍ MUA THẺ CÀO

Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 405,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 650,000đ Thẻ 810,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 1,500,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 3,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
ĐẠI LÝ 1% 1% 1% 5% 5.5% 5% 4% 0% 5% 0% 0% 1.5% 0% 0% 0% 0%
VIP 0% 0% 0% 4% 4.5% 4% 3% 0% 4% 0% 0% 0.5% 0% 0% 0% 0%
THÀNH VIÊN 0% 0% 0% 3.5% 4% 3.5% 2.5% 0% 3.5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 405,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 650,000đ Thẻ 810,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 1,500,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 3,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
ĐẠI LÝ 1% 1% 1% 6% 5% 5% 3.5% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
VIP 0% 0% 0% 5% 4% 4% 2.5% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
THÀNH VIÊN 0% 0% 0% 4.5% 3.5% 3.5% 2% 0% 3.5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 405,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 650,000đ Thẻ 810,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 1,500,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 3,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
ĐẠI LÝ 1% 1% 1% 4% 4% 4% 3.5% 0% 4.5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
VIP 0% 0% 0% 3% 3% 3% 2.5% 0% 3.5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
THÀNH VIÊN 0% 0% 0% 2.5% 2.5% 2.5% 2% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 405,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 650,000đ Thẻ 810,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 1,500,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 3,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
ĐẠI LÝ 1% 1% 1% 4% 4% 4% 4% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
VIP 0% 0% 0% 3% 3% 3% 3% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
THÀNH VIÊN 0% 0% 0% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 0% 2.5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 405,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 650,000đ Thẻ 810,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 1,500,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 3,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
ĐẠI LÝ 1% 1% 1% 5.5% 5.5% 5.5% 0% 0% 5.5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
VIP 0% 0% 0% 4.5% 4.5% 4.5% 0% 0% 4.5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
THÀNH VIÊN 0% 0% 0% 4% 4% 4% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 405,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 650,000đ Thẻ 810,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 1,500,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 3,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
ĐẠI LÝ 1% 1% 1% 4% 4% 4% 4% 0% 4% 0% 0% 4% 0% 4% 4% 4%
VIP 0% 0% 0% 3% 3% 3% 3% 0% 3% 0% 0% 3% 0% 3% 3% 3%
THÀNH VIÊN 0% 0% 0% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 0% 2.5% 0% 0% 2.5% 0% 2.5% 2.5% 2.5%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 405,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 650,000đ Thẻ 810,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 1,500,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 3,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
ĐẠI LÝ 1% 1% 1% 4% 4% 4% 4% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
VIP 0% 0% 0% 3% 3% 3% 3% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
THÀNH VIÊN 0% 0% 0% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 0% 2.5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 405,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 650,000đ Thẻ 810,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 1,500,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 3,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
ĐẠI LÝ 1% 1% 1% 4.5% 5% 5.5% 0% 0% 5.8% 0% 0% 5.8% 0% 0% 0% 0%
VIP 0% 0% 0% 3.5% 4% 4.5% 0% 0% 4.8% 0% 0% 4.8% 0% 0% 0% 0%
THÀNH VIÊN 0% 0% 0% 3% 3.5% 4% 0% 0% 4.3% 0% 0% 4.3% 0% 0% 0% 0%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 405,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 650,000đ Thẻ 810,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 1,500,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 3,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
ĐẠI LÝ 2% 2% 2% 3% 3% 3% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
VIP 1% 1% 1% 2% 2% 2% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
THÀNH VIÊN 0.5% 0.5% 0.5% 1.5% 1.5% 1.5% 0% 0% 1.5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 405,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 650,000đ Thẻ 810,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 1,500,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 3,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
ĐẠI LÝ 1% 1% 1% 4% 4% 4% 4% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
VIP 0% 0% 0% 3% 3% 3% 3% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
THÀNH VIÊN 0% 0% 0% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 0% 2.5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 405,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 650,000đ Thẻ 810,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 1,500,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 3,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
ĐẠI LÝ 4% 4% 4% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 0% 4.5% 0% 0% 4.5% 0% 4.5% 4.5% 4.5%
VIP 3% 3% 3% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 3.5% 0% 0% 3.5% 0% 3.5% 3.5% 3.5%
THÀNH VIÊN 2.5% 2.5% 2.5% 3% 3% 3% 3% 0% 3% 0% 0% 3% 0% 3% 3% 3%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 405,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 650,000đ Thẻ 810,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 1,500,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 3,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
ĐẠI LÝ 1% 1% 1% 4.5% 4.5% 4.5% 0% 0% 4.5% 0% 0% 4.5% 0% 0% 0% 0%
VIP 0% 0% 0% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 3.5% 0% 0% 3.5% 0% 0% 0% 0%
THÀNH VIÊN 0% 0% 0% 3% 3% 3% 0% 0% 3% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 405,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 650,000đ Thẻ 810,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 1,500,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 3,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
ĐẠI LÝ 1% 1% 1% 5% 5% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 5% 5% 5%
VIP 0% 0% 0% 4% 4% 4% 0% 0% 4% 0% 0% 4% 0% 4% 4% 4%
THÀNH VIÊN 0% 0% 0% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 3.5% 0% 0% 3.5% 0% 3.5% 3.5% 3.5%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 405,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 650,000đ Thẻ 810,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 1,500,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 3,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
ĐẠI LÝ 1% 1% 1% 4% 4% 4% 0% 0% 4% 0% 0% 4% 0% 4% 0% 4%
VIP 0% 0% 0% 3% 3% 3% 0% 0% 3% 0% 0% 3% 0% 3% 0% 3%
THÀNH VIÊN 0% 0% 0% 2.5% 2.5% 2.5% 0% 0% 2.5% 0% 0% 2.5% 0% 2.5% 0% 2.5%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 405,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 650,000đ Thẻ 810,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 1,500,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 3,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
ĐẠI LÝ 1% 1% 1% 4.5% 4.5% 4.5% 0% 0% 4.5% 0% 0% 4.5% 0% 0% 0% 0%
VIP 0% 0% 0% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 3.5% 0% 0% 3.5% 0% 0% 0% 0%
THÀNH VIÊN 0% 0% 0% 3% 3% 3% 0% 0% 3% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 405,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 650,000đ Thẻ 810,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 1,500,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 3,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
ĐẠI LÝ 0% 0% 0% 17.5% 17.5% 17.5% 0% 0% 17.5% 0% 0% 17.5% 0% 0% 0% 0%
VIP 0% 0% 0% 16.5% 16.5% 16.5% 0% 0% 16.5% 0% 0% 16.5% 0% 0% 0% 0%
THÀNH VIÊN 0% 0% 0% 16% 16% 16% 0% 0% 16% 0% 0% 16% 0% 0% 0% 0%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 405,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 650,000đ Thẻ 810,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 1,500,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 3,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
ĐẠI LÝ 0% 4% 0% 5% 5% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
VIP 0% 3% 0% 4% 4% 4% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
THÀNH VIÊN 0% 2.5% 0% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 3.5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 405,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 650,000đ Thẻ 810,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 1,500,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 3,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
ĐẠI LÝ 0% 0% 0% 4.5% 4.5% 4.5% 0% 0% 4.5% 0% 0% 4.5% 0% 4.5% 0% 4.5%
VIP 0% 0% 0% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 3.5% 0% 0% 3.5% 0% 3.5% 0% 3.5%
THÀNH VIÊN 0% 0% 0% 3% 3% 3% 0% 0% 3% 0% 0% 3% 0% 3% 0% 3%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 405,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 650,000đ Thẻ 810,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 1,500,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 3,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
ĐẠI LÝ 1% 1% 0% 4.5% 4.5% 4.5% 0% 0% 4.5% 0% 0% 4.5% 0% 4.5% 0% 0%
VIP 0% 0% 0% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 3.5% 0% 0% 3.5% 0% 3.5% 0% 0%
THÀNH VIÊN 0% 0% 0% 3% 3% 3% 0% 0% 3% 0% 0% 3% 0% 3% 0% 0%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 405,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 650,000đ Thẻ 810,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 1,500,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 3,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
ĐẠI LÝ 1% 1% 0% 4.8% 4.8% 4.8% 0% 0% 4.8% 0% 0% 4.8% 0% 4.8% 0% 0%
VIP 0% 0% 0% 3.8% 3.8% 3.8% 0% 0% 3.8% 0% 0% 3.8% 0% 3.8% 0% 0%
THÀNH VIÊN 0% 0% 0% 3.3% 3.3% 3.3% 0% 0% 3.3% 0% 0% 3.3% 0% 3.3% 0% 0%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 405,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 650,000đ Thẻ 810,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 1,500,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 3,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
ĐẠI LÝ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 4% 0% 4% 0% 0% 0%
VIP 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 3% 0% 3% 0% 0% 0%
THÀNH VIÊN 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2.5% 0% 0% 2.5% 0% 2.5% 0% 0% 0%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 405,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 650,000đ Thẻ 810,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 1,500,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 3,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
ĐẠI LÝ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
VIP 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
THÀNH VIÊN 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 405,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 650,000đ Thẻ 810,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 1,500,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 3,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
ĐẠI LÝ 0% 0% 0% 17.5% 17.5% 17.5% 0% 0% 17.5% 0% 0% 17.5% 0% 0% 0% 0%
VIP 0% 0% 0% 16.5% 16.5% 16.5% 0% 0% 16.5% 0% 0% 16.5% 0% 0% 0% 0%
THÀNH VIÊN 0% 0% 0% 16% 16% 16% 0% 0% 16% 0% 0% 16% 0% 0% 0% 0%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 405,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 650,000đ Thẻ 810,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 1,500,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 3,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
ĐẠI LÝ 0% 4% 0% 6% 6% 6% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
VIP 0% 3% 0% 5% 5% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
THÀNH VIÊN 0% 2.5% 0% 4.5% 4.5% 4.5% 0% 0% 4.5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 405,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 650,000đ Thẻ 810,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 1,500,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 3,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
ĐẠI LÝ 0% 0% 0% 4% 4% 4% 0% 0% 4% 0% 0% 4% 0% 4% 0% 4%
VIP 0% 0% 0% 3% 3% 3% 0% 0% 3% 0% 0% 3% 0% 3% 0% 3%
THÀNH VIÊN 0% 0% 0% 2.5% 2.5% 2.5% 0% 0% 2.5% 0% 0% 2.5% 0% 2.5% 0% 2.5%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 405,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 650,000đ Thẻ 810,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 1,500,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 3,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
ĐẠI LÝ 1% 1% 0% 4.5% 4.5% 4.5% 0% 0% 4.5% 0% 0% 4.5% 0% 4.5% 0% 0%
VIP 0% 0% 0% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 3.5% 0% 0% 3.5% 0% 3.5% 0% 0%
THÀNH VIÊN 0% 0% 0% 3% 3% 3% 0% 0% 3% 0% 0% 3% 0% 3% 0% 0%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 405,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 650,000đ Thẻ 810,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 1,500,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 3,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
ĐẠI LÝ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
VIP 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
THÀNH VIÊN 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 405,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 650,000đ Thẻ 810,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 1,500,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 3,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
ĐẠI LÝ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
VIP 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
THÀNH VIÊN 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0%